Jag designar, bland annat, vetenskapliga rapporter. Detta är en vetenskaplig rapport för WWF-Norge.