ÅRSRAPPORT Svenska Hjärt- lungräddningsregistret

Registercentrum, Västra Götaland


Ibland är grafisk ordning, överskådlighet och klarhet viktigare än andra gånger.